Skip to main content

Dizargrija značenje

šta znači Dizargrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dizargrija (od grčke reči: dys-, arthro raščlanjavam)medicina: poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glasova.

Reč Dizargrija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. дyс-, артхро рашчлањавам) мед. поремећај говора који се испољава сметњама у стварању гласова.


Dizurija med. otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihičkih smetnji ...
Dizenteričan med. srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzokože, zaraz...
Dizel motor teh. pogonska sprava kod koje se tečno gorivo ne pretvara prethodno u...
Dizdar zapovednik tvrđave utvrđenog grada, gradski zapovednik....
Dizgin jedan od dva kaiša na uzdi kojim kočijaš ili jahač upravlja konjem ...
Dizargrija med. poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glaso...
Sve reči na slovo d