Skip to main content

Dizenterija

Šta znači Dizenterija


Dizenterija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dizenterija (od grčke reči: dys predmetak koji označava nešto nesrećno, teško, ne, zlo, enteron crevo, dysenteria) medicina: srdobolja, zarazna bolest koju karakteriše zapaljenje crevne sluzokože, zarazni proliv.

Reč Dizenterija napisana unazad: ajiretnezid

Dizenterija se sastoji od 11 slova.

sta je Dizenterija

Slično:
Šta znači Dizurija med. otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihički...
Šta znači Dizenteričan med. srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzok...
Šta znači Dizel motor teh. pogonska sprava kod koje se tečno gorivo ne pretvara p...
Šta znači Dizdar zapovednik tvrđave utvrđenog grada, gradski zapovednik....
Šta znači Dizgin jedan od dva kaiša na uzdi kojim kočijaš ili jahač upravlj...
Šta znači Dizargrija med. poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvar...