Skip to main content

Draca značenje

šta znači Draca

Na latinici: Definicija i značenje reči Draca (nord. drapa, pl. drapur) u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom.

Reč Draca napisana unazad: draca i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (норд. драпа, пл. драпур) у старој нордијској поезији: песма, нарочито похвална, с припевом.

Slično: 
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo d