Skip to main content

Drahma značenje

šta znači Drahma

Na latinici: Definicija i značenje reči Drahma (od grčke reči: drachme) stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današnja grčka novčane jedinica sadrži 100 lepti; stara atinska mera za težinu, od VI do P veka pre n. e. = 4,32 g.

Reč Drahma napisana unazad: drahma i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. драцхме) стари сребрни новац Грка и Јевреја веома различите вредности; данашња грчка новчане јединица садржи 100 лепти; стара атинска мера за тежину, од ВИ до П века пре н. е. = 4,32 г.

Slično: 
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo d