Skip to main content

Draperija značenje

šta znači Draperija

Na latinici: Definicija i značenje reči Draperija (fr. draperie) fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom; čohana roba; zavese, zastori.

Reč Draperija napisana unazad: draperija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. драперие) фабрика чохе, творница сукна; чохарство, сукнарство; трговина чохом; чохана роба; завесе, застори.

Slično: 
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo d