Skip to main content

Dramatican

Šta znači Dramatican


Dramatican značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dramatican (od grčke reči: drama) koji se odnosi na dramu, koji se zbiva kao u drami, to jest sa puno radnje, živo i u razgovoru (dijaloški).

Reč Dramatican napisana unazad: nacitamard

Dramatican se sastoji od 10 slova.

sta je Dramatican

Slično:
Šta znači Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednos...
Šta znači Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Šta znači Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; d...
Šta znači Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgov...
Šta znači Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s p...
Šta znači Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....