Skip to main content

Drap značenje

šta znači Drap

Na latinici: Definicija i značenje reči Drap (ital. drappo,od francuske reči: drap) čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja.

Reč Drap napisana unazad: drap i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. драппо, фр. драп) чоха, сукно; драп боја прљавожута, отвореномрка боја.

Slično: 
Drahma stari srebrni novac Grka i Jevreja veoma različite vrednosti; današn...
Drastika pl. med. jaka sredstva za čišćenje. ...
Drapirati slčk., vaj. izraditi na figurama odelo, prikazati odelo; dvoranu uk...
Draperija fabrika čohe, tvornica sukna; čoharstvo, suknarstvo; trgovina čohom...
Draca u staroj nordijskoj poeziji: pesma, naročito pohvalna, s pripevom....
Drap čoha, sukno; drap boja prljavožuta, otvorenomrka boja....
Sve reči na slovo d