Skip to main content

Dulčineja značenje

šta znači Dulčineja

Na latinici: Definicija i značenje reči Dulčineja (šp. Dulcinea) ime ljubaznice Don Kihotove; otuda, u podrugljivom smislu: ljubavnica, dragana; nezgrapna i zdepasta seoska devojka.

Reč Dulčineja sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (шп. Дулцинеа) име љубазнице Дон Кихотове; отуда, у подругљивом смислу: љубавница, драгана; незграпна и здепаста сеоска девојка.


Dulčineja ime ljubaznice Don Kihotove; otuda, u podrugljivom smislu: ljubavni...
Dulcifikacija slađenje, zaslađivanje....
Dulcin hem. bezbojan prašak, 200 puta slađi od šećera....
Dulek tikva, bundeva; mala nenarasla tikva, tikvica u vrtu....
Sve reči na slovo d