Skip to main content

Dulek značenje

šta znači Dulek

Na latinici: Definicija i značenje reči Dulek (tur. dolek) tikva, bundeva; mala nenarasla tikva, tikvica u vrtu.

Reč Dulek sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. долек) тиква, бундева; мала ненарасла тиква, тиквица у врту.


Dulčineja ime ljubaznice Don Kihotove; otuda, u podrugljivom smislu: ljubavni...
Dulcifikacija slađenje, zaslađivanje....
Dulcin hem. bezbojan prašak, 200 puta slađi od šećera....
Dulek tikva, bundeva; mala nenarasla tikva, tikvica u vrtu....
Sve reči na slovo d