Skip to main content

Duplicirati značenje

šta znači Duplicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Duplicirati (latinski duplicare) udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje;pravo: pisati ili dati drugi odgovor (odgovor na odgovor); ad duplikandum (latinski ad duplican-dum) u cilju odgovora na repliku tužioca, ili radi davanja poslednje reči optuženoga pre izricanja presude

Reč Duplicirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. дуплицаре) удвојити, удвостручити; превити на двоје; прав. писати или дати други одговор (одговор на одговор); ад дупликандум (лат. ад дуплицан-дум) у циљу одговора на реплику тужиоца, или ради давања последње речи оптуженога пре изрицања пресуде


Duplum u dva primerka, dvostruko, dvogubo, duplo. ...
Duplicitet udvojenost, dvostrukost,- dvogubost; fig. dvoličnost, neiskrenost, li...
Duplicirati udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drug...
Duplirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati, podvostručiti. ...
Duplir velika i debela voštanica, slavska sveća; dublir....
Duplikacija udvajanje, udvostručavanje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udv...
Sve reči na slovo d