Skip to main content

Duplicitet značenje

šta znači Duplicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Duplicitet (latinski duplicitas) udvojenost, dvostrukost,- dvogubost;figurativno: dvoličnost, neiskrenost, licemerstvo, prevrtljivost.

Reč Duplicitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. дуплицитас) удвојеност, двострукост,- двогубост; фиг. дволичност, неискреност, лицемерство, превртљивост.


Duplum u dva primerka, dvostruko, dvogubo, duplo. ...
Duplicitet udvojenost, dvostrukost,- dvogubost; fig. dvoličnost, neiskrenost, li...
Duplicirati udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drug...
Duplirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati, podvostručiti. ...
Duplir velika i debela voštanica, slavska sveća; dublir....
Duplikacija udvajanje, udvostručavanje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udv...
Sve reči na slovo d