Skip to main content

Duplum značenje

šta znači Duplum

Na latinici: Definicija i značenje reči Duplum (latinski duplum) u dva primerka, dvostruko, dvogubo, duplo.

Reč Duplum sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. дуплум) у два примерка, двоструко, двогубо, дупло.


Duplum u dva primerka, dvostruko, dvogubo, duplo. ...
Duplicitet udvojenost, dvostrukost,- dvogubost; fig. dvoličnost, neiskrenost, li...
Duplicirati udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drug...
Duplirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati, podvostručiti. ...
Duplir velika i debela voštanica, slavska sveća; dublir....
Duplikacija udvajanje, udvostručavanje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udv...
Sve reči na slovo d