Skip to main content

Duplikat značenje

šta znači Duplikat

Na latinici: Definicija i značenje reči Duplikat (latinski duplicatum) prepis nekog spisa u dva istovetna primerka.

Reč Duplikat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуплицатум) препис неког списа у два истоветна примерка.


Duplum u dva primerka, dvostruko, dvogubo, duplo. ...
Duplicitet udvojenost, dvostrukost,- dvogubost; fig. dvoličnost, neiskrenost, li...
Duplicirati udvojiti, udvostručiti; previti na dvoje; prav. pisati ili dati drug...
Duplirati udvojiti, udvajati, udvostručiti, udvostručavati, podvostručiti. ...
Duplir velika i debela voštanica, slavska sveća; dublir....
Duplikacija udvajanje, udvostručavanje; udvojenje, udvojenost, udvostručenje, udv...
Sve reči na slovo d