Skip to main content

Džaba značenje

šta znači Džaba

Na latinici: Definicija i značenje reči Džaba (tur. caba) prilog: besplatno, badava; džabe.

Reč Džaba sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. цаба) прил. бесплатно, бадава; джабе.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d