Skip to main content

Džandrljiv značenje

šta znači Džandrljiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Džandrljiv (tur.) sklon svađanju.

Reč Džandrljiv sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур.) склон свађању.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d