Skip to main content

Džambas značenje

šta znači Džambas

Na latinici: Definicija i značenje reči Džambas (pere. ganbaz,od turske reči: cambaz) poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jahanju; trgovac konjima; fig. prepredenjak, varalica

Reč Džambas sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (пере. ганбаз, тур. цамбаз) познавалац и љубитељ коња; онај који дресира коње; вештак у јахању; трговац коњима; фиг. препредењак, варалица


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d