Skip to main content

Džan značenje

šta znači Džan

Na latinici: Definicija i značenje reči Džan (pere. gan,od turske reči: sap) duša.

Reč Džan sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. ган, тур. сап) душа.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d