Skip to main content

Džada značenje

šta znači Džada

Na latinici: Definicija i značenje reči Džada (arap. gadda,od turske reči: cadde) put, dod rumunske reči:

Reč Džada sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. гадда, тур. цадде) пут, друм.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d