Skip to main content

Džainizam značenje

šta znači Džainizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Džainizam religiozna sekta u Indiji, čije pristalice ne priznaju autoritet Beda i svetih spisa brahmanskih.

Reč Džainizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: религиозна секта у Индији, чије присталице не признају ауторитет Беда и светих списа брахманских.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d