Skip to main content

Džam značenje

šta znači Džam

Na latinici: Definicija i značenje reči Džam (pere. gam,od turske reči: sat) okno, prozor, staklo.

Reč Džam sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (пере. гам, тур. сат) окно, прозор, стакло.


Džanum dušo moja, srce moje! ...
Džandrljiv sklon svađanju....
Džanarika vot. vrsta šljive, Prunus cerasifera, džana; plod joj je crvenkast ...
Džan duša....
Džamija veća muslimanska bogomolja, bogomolja prvog reda u kojoj se uči kot...
Džambas poznavalac i ljubitelj konja; onaj koji dresira konje; veštak u jah...
Sve reči na slovo d