Skip to main content

Ehograf značenje

Šta znači Ehograf


Ehograf

latinica:

Definicija i značenje reči Ehograf (od grčke reči: echo, grapho) uređaj za automatsko beleženje dubine mora.

Reč Ehograf napisana unazad: fargohe

Ehograf se sastoji od 7 slova.

sta je Ehograf

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e