Skip to main content

Ehoskopa značenje

Šta znači Ehoskopa


Ehoskopa

latinica:

Definicija i značenje reči Ehoskopa (od grčke reči: echo, skopeo posmatram) medicina: isto znači i auskultacija.

Reč Ehoskopa napisana unazad: apoksohe

Ehoskopa se sastoji od 8 slova.

sta je Ehoskopa

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e