Skip to main content

Ehoskopij(um) značenje

Šta znači Ehoskopij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehoskopij(um) (od grčke reči:)medicina: slušalica, steto-skop.

Reč Ehoskopij(um) napisana unazad: )mu(jipoksohe

Ehoskopij(um) se sastoji od 13 slova.

Šta je Ehoskopij(um)

На Ћирилици: (грч.) мед. слушалица, стето-скоп.

Slično: 
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ponavlja ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokrete koji se...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo