Skip to main content

Ehopraksija značenje

šta znači Ehopraksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehopraksija (od grčke reči: echo, praxis radnja, postupak)medicina: v. ehokinezija.

Reč Ehopraksija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ецхо, праxис радња, поступак) мед. в. ехокинезија.


Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ponavlja ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokrete koji se...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e