Skip to main content

Šta znači Ehokinezija značenje reči


Ehokinezija

latinica:

Definicija i značenje reči Ehokinezija (od grčke reči: echo, kinesis kretanje) medicina: bolesno stanje u kojem bolesnik mora više puta da ponovi iste pokrete; isto znači i ehomimija.

Reč Ehokinezija napisana unazad: ajizenikohe

Ehokinezija se sastoji od 11 slova.

sta je Ehokinezija

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e