Skip to main content

Ehokinezija značenje

šta znači Ehokinezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehokinezija (od grčke reči: echo, kinesis kretanje)medicina: bolesno stanje u kojem bolesnik mora više puta da ponovi iste pokrete;isto znači i ehomi-mija.

Reč Ehokinezija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ецхо, кинесис кретање) мед. болесно стање у којем болесник мора више пута да понови исте покрете; уп. ехоми-мија.


Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ponavlja ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokrete koji se...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e