Skip to main content

Eholot značenje

Šta znači Eholot


Eholot

latinica:

Definicija i značenje reči Eholot (od grčke reči: echo, od nemačke reči: Lot) sprava za merenje morskih dubina zvukom, zvučni dubinomer.

Reč Eholot napisana unazad: tolohe

Eholot se sastoji od 6 slova.

sta je Eholot

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e