Skip to main content

Ehomatizam značenje

Šta znači Ehomatizam


Ehomatizam

latinica:

Definicija i značenje reči Ehomatizam (od grčke reči: echo, matos traženje, istraživanje) medicina: bolesni nagon za ponavljanjem zvukova i reči.

Reč Ehomatizam napisana unazad: mazitamohe

Ehomatizam se sastoji od 10 slova.

sta je Ehomatizam

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e