Skip to main content

Ehometar značenje

Šta znači Ehometar


Ehometar

latinica:

Definicija i značenje reči Ehometar (od grčke reči: echo, metron) instrumenat za merenje trajanja zvukova i utvrđivanje njihovih intervala i odnosa.

Reč Ehometar napisana unazad: ratemohe

Ehometar se sastoji od 8 slova.

sta je Ehometar

Slično:
Ehofrazija med. bolesno stanje u kojem osoba besmisleno i nepotrebno ...
Ehoskopij(um) med. slušalica, steto-skop. ...
Ehoskopa med. up. auskultacija. ...
Ehopraksija med. v. ehokinezija. ...
Ehomimija ned. bolesno stanje u kojem bolesnik mora da ponovi pokre...
Ehometrija merenje zvuka, jeka, odjeka, glasa....
Sve reči na slovo e