Skip to main content

Ekipa

Šta znači Ekipa


Ekipa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekipa (od francuske reči: equipe) sport: izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvuju na nekoj utakmici; grupa radnika na nekom poslu; povorka lađa povezanih jedna za drugu.

Reč Ekipa napisana unazad: apike

Ekipa se sastoji od 5 slova.

sta je Ekipa

Slično:
Šta znači Ekipirati spremiti, spremati, sna bdeti; sna bdeti priborom za putov...
Šta znači Ekipiranje opremanje, spremanje; naročito: snabdevanje broda ljudstvo...
Šta znači Ekipaža pribor koji je potreban za putovanje; konji, kola i poslug...
Šta znači Ekiklema u starogrčkom pozorištu naprava koja je služila otprilike ...
Šta znači Ekipa sp. izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvu...