Skip to main content

Ekipa značenje

šta znači Ekipa

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekipa (fr. equipe)sport: izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvuju na nekoj utakmici; grupa radnika na nekom poslu; povorka lađa povezanih jedna za drugu.

Reč Ekipa sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. еqуипе) сп. извршујући чланови једног спортског клуоа КОЈИ учествују на некој утакмици; група радника на неком послу; поворка лађа повезаних једна за другу.


Ekipirati spremiti, spremati, sna bdeti; sna bdeti priborom za putovanje i svi...
Ekipiranje opremanje, spremanje; naročito: snabdevanje broda ljudstvom i svima ...
Ekipaža pribor koji je potreban za putovanje; konji, kola i posluga; naročit...
Ekiklema u starogrčkom pozorištu naprava koja je služila otprilike kao današ...
Ekipa sp. izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvuju na neko...
Sve reči na slovo e