Skip to main content

Ekipirati značenje

šta znači Ekipirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekipirati (fr. equiper) spremiti, spremati, sna bdeti; sna bdeti priborom za putovanje i svim što je potrebno; snabdeti ljud-stvom i potrebnim stvarima, npr. brod.

Reč Ekipirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. еqуипер) спремити, спремати, сна бдети; сна бдети прибором за путовање и свим што је потребно; снабдети људ-ством и потребним стварима, нпр. брод.


Ekipirati spremiti, spremati, sna bdeti; sna bdeti priborom za putovanje i svi...
Ekipiranje opremanje, spremanje; naročito: snabdevanje broda ljudstvom i svima ...
Ekipaža pribor koji je potreban za putovanje; konji, kola i posluga; naročit...
Ekiklema u starogrčkom pozorištu naprava koja je služila otprilike kao današ...
Ekipa sp. izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvuju na neko...
Sve reči na slovo e