Skip to main content

Ekipaža značenje

šta znači Ekipaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekipaža (fr. equipage) pribor koji je potreban za putovanje; konji, kola i posluga; naročito: konji i kola; sve ono što jedan oficir mora da ima; mor. celokupne ljudstvo u službi na brodu, posada jednog broda.

Reč Ekipaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. еqуипаге) прибор који је потребан за путовање; коњи, кола и послуга; нарочито: коњи и кола; све оно што један официр мора да има; мор. целокупне људство у служби на броду, посада једног брода.


Ekipirati spremiti, spremati, sna bdeti; sna bdeti priborom za putovanje i svi...
Ekipiranje opremanje, spremanje; naročito: snabdevanje broda ljudstvom i svima ...
Ekipaža pribor koji je potreban za putovanje; konji, kola i posluga; naročit...
Ekiklema u starogrčkom pozorištu naprava koja je služila otprilike kao današ...
Ekipa sp. izvršujući članovi jednog sportskog kluoa KOJI učestvuju na neko...
Sve reči na slovo e