Skip to main content

Eše značenje

Šta znači Eše


Eše

latinica:

Definicija i značenje reči Eše (od francuske reči: echee) povesmo; francuska mera za konac=1000 t; ešvo.

Reč Eše napisana unazad: eše

Eše se sastoji od 3 slova.

sta je Eše

Slično:
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj....
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra ša...
Ešeans trg. dospelost, rok plaćanja menice....
Sve reči na slovo e