Skip to main content

Eše značenje

šta znači Eše

Na latinici: Definicija i značenje reči Eše (fr. echee) povesmo; francuska mera za konac=1000 t; ešvo.

Reč Eše sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхее) повесмо; француска мера за конац=1000 т; ешво.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e