Skip to main content

Ešelonirati značenje

šta znači Ešelonirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešelonirati (fr echelonner) vojska: rasporedi-ti trupe po ešelonima.

Reč Ešelonirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр ецхелоннер) вој. распореди-ти трупе по ешелонима.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e