Skip to main content

Ešelonirati značenje

Šta znači Ešelonirati


Ešelonirati

latinica:

Definicija i značenje reči Ešelonirati (fr echelonner) vojska: rasporediti trupe po ešelonima.

Reč Ešelonirati napisana unazad: itarinoleše

Ešelonirati se sastoji od 11 slova.

sta je Ešelonirati

Slično:
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj....
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra ša...
Ešeans trg. dospelost, rok plaćanja menice....
Sve reči na slovo e