Skip to main content

Ešek značenje

šta znači Ešek

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešek (fr. echec) l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; (echecs) pl. igra šaha, figure za šah. ešek (tur.) 2. magarac.

Reč Ešek sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхец) л. шах; удар, пораз, неуспех, штета, губитак; (ецхецс) пл. игра шаха, фигуре за шах. ешек (тур.) 2. магарац.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e