Skip to main content

Ešek značenje

Šta znači Ešek


Ešek

latinica:

Definicija i značenje reči Ešek (od francuske reči: echec) l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; (echecs) pl. igra šaha, figure za šah. ešek (od turske reči:) 2. magarac.

Reč Ešek napisana unazad: keše

Ešek se sastoji od 4 slova.

sta je Ešek

Slično:
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj....
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra ša...
Ešeans trg. dospelost, rok plaćanja menice....
Sve reči na slovo e