Skip to main content

Ešelon značenje

šta znači Ešelon

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešelon (fr. echelon) prečaga na lestvama;figurativno: stupanj, stepen; an ešelon (fr. ep echelon) vojska: postepeno, pomalo,to jest u manjim odredima, jedan za drugim (maršovati ili nastupati).

Reč Ešelon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхелон) пречага на лествама; фиг. ступањ, степен; ан ешелон (фр. еп ецхелон) вој. постепено, помало, тј. у мањим одредима, један за другим (маршовати или наступати).


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e