Skip to main content

Ešelon značenje

Šta znači Ešelon


Ešelon

latinica:

Definicija i značenje reči Ešelon (od francuske reči: echelon) prečaga na lestvama; figurativno: stupanj, stepen; an ešelon (od francuske reči: ep echelon) vojska: postepeno, pomalo, to jest u manjim odredima, jedan za drugim (maršovati ili nastupati).

Reč Ešelon napisana unazad: noleše

Ešelon se sastoji od 6 slova.

sta je Ešelon

Slično:
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj....
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra ša...
Ešeans trg. dospelost, rok plaćanja menice....
Sve reči na slovo e