Skip to main content

Ešeans značenje

šta znači Ešeans

Na latinici: Definicija i značenje reči Ešeans (fr. echeance)trgovina: dospelost, rok plaćanja menice.

Reč Ešeans sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. ецхеанце) трг. доспелост, рок плаћања менице.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e