Skip to main content

Esejist(a) značenje

šta znači Esejist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Esejist(a) (eng. essayist) pisac kraćih rasprava, ogleda, eseja; publicist.

Reč Esejist(a) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. ессаyист) писац краћих расправа, огледа, есеја; публицист.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e