Skip to main content

Esencija značenje

šta znači Esencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Esencija (latinski esse biti, essentia) bitnost, suština, bit, glavno, glavna stvar;hemija: glavni tečan sastojak što se dobije iz nečega destilisanjem; alkoholni i bitni sastojak plodova, biljki itd.; miris; mirisavo ulje.

Reč Esencija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ессе бити, ессентиа) битност, суштина, бит, главно, главна ствар; хем. главни течан састојак што се добије из нечега дестилисањем; алкохолни и битни састојак плодова, биљки итд.; мирис; мирисаво уље.


EŠERIHIJA KOLI Ešerihija koli čini znatan deo fiziološke mikroflore crevnog trakta lj...
Ešelonirati voj. rasporedi-ti trupe po ešelonima....
Ešelon prečaga na lestvama; fig. stupanj, stepen; an ešelon voj. postepen...
Ešel lestvica, muzička skala; geogr. merilo po kome se izrađuje neki crt...
Ešekluk magareći posao, magareća posla, magareština....
Ešek l. šah; udar, poraz, neuspeh, šteta, gubitak; pl. igra šaha, figure...
Sve reči na slovo e