Skip to main content

Eukaliptus značenje

šta znači Eukaliptus

Na latinici: Definicija i značenje reči Eukaliptus bog. vrlo visoka (do 150 t) drve-nasta biljka Eucaliptus izfamilije(a): Mytraceae poreklom iz Australije i Tasmanije, iz čijih se mahuna izvlači etarsko ulje koje se upotrebljava kao antiseptikum i za inhalaciju, a drvo služi za železničke pragove islično:

Reč Eukaliptus napisana unazad: eukaliptus i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: бог. врло висока (до 150 т) дрве-наста биљка Еуцалиптус из фам. Мyтрацеае пореклом из Аустралије и Тасманије, из чијих се махуна извлачи етарско уље које се употребљава као антисептикум и за инхалацију, а дрво служи за железничке прагове и сл.

Slično: 
Eukratija dobra uprava, dobra vlada. ...
Eukrazija med. dobro mešanje sokova ; dobro raspoloženje, srećan i vedar te...
Eukolija fil. veselost, vedrina, sklonost da se sve stvari i pojave u svetu ...
Euklidska geometrija geometrija po grčkom matematičaru Euklidu , tj. geometrija u kojoj j...
Eukinetika nauka o lepom i pravilnom kretanju; u baletu: nauka o izrazu u igri...
Eukaliptus bog. vrlo visoka drve-nasta biljka Eucaliptus iz fam. Mytraceae por...
Sve reči na slovo e