Skip to main content

Eukrazija značenje

šta znači Eukrazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eukrazija (od grčke reči: eu, kerannymi mešam)medicina: dobro (ili: povoljno) mešanje sokova (supr. diskrazija); dobro (ili: prijatno) raspoloženje, srećan i vedar temperamenat

Reč Eukrazija napisana unazad: eukrazija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. еу, кераннyми мешам) мед. добро (или: повољно) мешање сокова (супр. дискразија); добро (или: пријатно) расположење, срећан и ведар темпераменат

Slično: 
Eukratija dobra uprava, dobra vlada. ...
Eukrazija med. dobro mešanje sokova ; dobro raspoloženje, srećan i vedar te...
Eukolija fil. veselost, vedrina, sklonost da se sve stvari i pojave u svetu ...
Euklidska geometrija geometrija po grčkom matematičaru Euklidu , tj. geometrija u kojoj j...
Eukinetika nauka o lepom i pravilnom kretanju; u baletu: nauka o izrazu u igri...
Eukaliptus bog. vrlo visoka drve-nasta biljka Eucaliptus iz fam. Mytraceae por...
Sve reči na slovo e