Skip to main content

Eukinetika značenje

šta znači Eukinetika

Na latinici: Definicija i značenje reči Eukinetika (od grčke reči: eu, kineo krećem se) nauka o lepom i pravilnom kretanju; u baletu: nauka o izrazu u igri.

Reč Eukinetika napisana unazad: eukinetika i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. еу, кинео крећем се) наука о лепом и правилном кретању; у балету: наука о изразу у игри.

Slično: 
Eukratija dobra uprava, dobra vlada. ...
Eukrazija med. dobro mešanje sokova ; dobro raspoloženje, srećan i vedar te...
Eukolija fil. veselost, vedrina, sklonost da se sve stvari i pojave u svetu ...
Euklidska geometrija geometrija po grčkom matematičaru Euklidu , tj. geometrija u kojoj j...
Eukinetika nauka o lepom i pravilnom kretanju; u baletu: nauka o izrazu u igri...
Eukaliptus bog. vrlo visoka drve-nasta biljka Eucaliptus iz fam. Mytraceae por...
Sve reči na slovo e