Skip to main content

Feldcajgmajster značenje

šta znači Feldcajgmajster

Na latinici: Definicija i značenje reči Feldcajgmajster (nem. Feldzeugmeister) artiljerijski general u bivšoj austrijskoj vojsci, odgovara našem general-pukovni-ku (armijskom generalu); maršal.

Reč Feldcajgmajster napisana unazad: feldcajgmajster i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нем. Фелдзеугмеистер) артиљеријски генерал у бившој аустријској војсци, одговара нашем генерал-пуковни-ку (армијском генералу); маршал.

Slično: 
Feljtonski u obliku podlist-ka, kao što se pišu feljtoni, tj. lako, prijatno, ...
Feloplastika veština vajanja u pluga. ...
Felon u pravoslavno] crkvi: široka gornja sveštenička odežda bez rukava, n...
Feldcajgmajster artiljerijski general u bivšoj austrijskoj vojsci, odgovara našem ge...
Feldspat pl. min. glinenci, veoma česti sastojci vulkanskih stena, hemijski ...
Feldmaršal najviši vojnički, čin u nekim vojskama, vrhovni komandant vojske; f...
Sve reči na slovo f