Skip to main content

Feldspat značenje

šta znači Feldspat

Na latinici: Definicija i značenje reči Feldspat (nem. Feldspat) pl.Minerali: glinenci, veoma česti sastojci vulkanskih stena, hemijski čisti su bezbojni, inače obično beli ili crveni; cepaju se u dva pravca: kod jednih ti pravdi su međusobno uprav-ni (ortoklasi), a kod drugih kosi (plagioklasi).

Reč Feldspat napisana unazad: feldspat i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Фелдспат) пл. мин. глиненци, веома чести састојци вулканских стена, хемијски чисти су безбојни, иначе обично бели или црвени; цепају се у два правца: код једних ти правди су међусобно управ-ни (ортокласи), а код других коси (плагиокласи).

Slično: 
Feljtonski u obliku podlist-ka, kao što se pišu feljtoni, tj. lako, prijatno, ...
Feloplastika veština vajanja u pluga. ...
Felon u pravoslavno] crkvi: široka gornja sveštenička odežda bez rukava, n...
Feldcajgmajster artiljerijski general u bivšoj austrijskoj vojsci, odgovara našem ge...
Feldspat pl. min. glinenci, veoma česti sastojci vulkanskih stena, hemijski ...
Feldmaršal najviši vojnički, čin u nekim vojskama, vrhovni komandant vojske; f...
Sve reči na slovo f