Skip to main content

Felon značenje

šta znači Felon

Na latinici: Definicija i značenje reči Felon (od grčke reči: phelones, phainoles debela gornja odeća, ogrtač) u pravoslavno] crkvi: široka gornja sveštenička odežda bez rukava, nosi se preko stihara i epitrahilja.

Reč Felon napisana unazad: felon i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. пхелонес, пхаинолес дебела горња одећа, огртач) у православно] цркви: широка горња свештеничка одежда без рукава, носи се преко стихара и епитрахиља.

Slično: 
Feljtonski u obliku podlist-ka, kao što se pišu feljtoni, tj. lako, prijatno, ...
Feloplastika veština vajanja u pluga. ...
Felon u pravoslavno] crkvi: široka gornja sveštenička odežda bez rukava, n...
Feldcajgmajster artiljerijski general u bivšoj austrijskoj vojsci, odgovara našem ge...
Feldspat pl. min. glinenci, veoma česti sastojci vulkanskih stena, hemijski ...
Feldmaršal najviši vojnički, čin u nekim vojskama, vrhovni komandant vojske; f...
Sve reči na slovo f