Skip to main content

Fenacetin značenje

šta znači Fenacetin

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenacetin (od grčke reči: phaino osvetljavam, latinski ase-tum sirće)farmacija: bezbojan kristalni prašak, jedan od antipiretika, lek protiv visoke temperature i glavobolje.

Reč Fenacetin napisana unazad: fenacetin i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаино осветљавам, лат. асе-тум сирће) фарм. безбојан кристални прашак, један од антипиретика, лек против високе температуре и главобоље.

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f