Skip to main content

Fenomenon značenje

šta znači Fenomenon

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenomenon (od grčke reči: phainomenon) fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva (supr. „stvar po sebi" noumenon).

Reč Fenomenon napisana unazad: fenomenon i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаиноменон) фил. појава; по Канту: предмет искуства (супр. „ствар по себи" ноуменон).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f