Skip to main content

Fenomenologija značenje

šta znači Fenomenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenomenologija (od grčke reči: phainomenon, logia učenje) fil. učenje o pojavama (za razliku od učenja o „stvari po sebi"); nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavama, izražajima, silama itd. duha s obzirom na njihov razvitak i međusobnu vezu.

Reč Fenomenologija napisana unazad: fenomenologija i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаиноменон, логиа учење) фил. учење о појавама (за разлику од учења о „ствари по себи"); наука о природним појавама, као и о појавама, изражајима, силама итд. духа с обзиром на њихов развитак и међусобну везу.

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f