Skip to main content

Fenotip značenje

šta znači Fenotip

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenotip (od grčke reči: phainomenon, typos lik, oblik) u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za razliku od genotipa,to jest skupa unutrašnjih, nevidljivih osobina (oboje su samo dve strane jednog živog bića, nikakve suprotnosti, pošto se jedno bez drugog ne može ni zamisliti).

Reč Fenotip napisana unazad: fenotip i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхаиноменон, тyпос лик, облик) у науци о наслеђу; скуп спољних, видљивих особина живих бића, за разлику од генотипа, тј. скупа унутрашњих, невидљивих особина (обоје су само две стране једног живог бића, никакве супротности, пошто се једно без другог не може ни замислити).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f