Skip to main content

Fender značenje

šta znači Fender

Na latinici: Definicija i značenje reči Fender (eng. fender) odbojnik, jastuk ili lopta napunjena plugom ili kučinom koja visi na brodovima sa strane i služi za umanjivanje jačine sudara pri pristajanju brodova.

Reč Fender napisana unazad: fender i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. фендер) одбојник, јастук или лопта напуњена плугом или кучином која виси на бродовима са стране и служи за умањивање јачине судара при пристајању бродова.

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f