Skip to main content

Fenijanci značenje

šta znači Fenijanci

Na latinici: Definicija i značenje reči Fenijanci (eng. Fenians, staroirski fene stanovnik Irske) članovi revolupionar-nog irskog udruženja, osnovanog 1861. u Americi, kome je bio cilj otcepljenje Irske od Engleske i osnivanje samostalne irske republike; svoje ciljeve hteli su da postignu krajnje nasilnim sredstvima (ubistvima, paljevinama i dr.).

Reč Fenijanci napisana unazad: fenijanci i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (енг. Фенианс, староирски фене становник Ирске) чланови револупионар-ног ирског удружења, основаног 1861. у Америци, коме је био циљ отцепљење Ирске од Енглеске и оснивање самосталне ирске републике; своје циљеве хтели су да постигну крајње насилним средствима (убиствима, паљевинама и др.).

Slično: 
Fenjer svetiljka, ručna svetiljka, staklom ili na drugi način uokvirena, u ...
Fenotip u nauci o nasleđu; skup spoljnih, vidljivih osobina živih bića, za ...
Fenomenon fil. pojava; po Kantu: predmet iskustva . ...
Fenomenologija fil. učenje o pojavama ; nauka o prirodnim pojavama, kao i o pojavam...
Fenomenogonologija učenje o postajanju pojava, naročito pojava bolesti. ...
Fenomenogonija v. fenomenogenija. ...
Sve reči na slovo f